Dvije rečenice zbog kojih ćeš drugačije doživljavati sebe i druge ljude

Svako od nas ima drugačiji doživljaj stvarnosti, jer svako od nas je svijet za sebe. Svoj svijet bojiš bojama koje sama odabireš. Možda voliš vedre tonove, pa ne razumiješ kako neki ljudi vole tamne, a možda ipak voliš tamne, crno-bijele tonove pa Ti smetaju vedri, šareni tonovi.

Bez obzira na odabir, boje su samo boje, a način na koji ih koristiš stvara određeno umjetničko djelo.

Tvoj život je tvoje umjetničko djelo, svaki dan ga stvaraš i dizajniraš, kao i svi drugi ljudi.

Možda trenutno nisi zadovoljna sa svojim umjetničkim djelom i zbog toga želiš izbaciti neka poglavlja iz svog života. Možda se kaješ zbog određenih stvari koje si učinila u prošlosti ili se želiš riješiti bijesa kojeg gajiš u sebi zbog nepravde koju su Ti drugi učinili.

Što god da je u pitanju, imaj na umu slijedeće:

Dvije rečenice zbog kojih ćeš drugačije doživljavati sebe i druge ljude

  • 1. Učinila si najbolje što si mogla u to vrijeme, u određenoj situaciji sa svojom razinom svijesti, razumijevanjem i znanjem kojeg si tada imala.

2. Oni su učinili najbolje što su mogli u to vrijeme, u određenoj situaciji sa svojom razinom svijesti, razumijevanjem i znanjem kojeg su tada imali.

Ti i tvoja djela, drugi i njihova djela. Što je učinjeno, učinjeno je. Ono što Ti može pomoći da bolna iskustva, neugodne situacije i pogrešne ljude doživiš na drugačiji način je upravo razumijevanje.

Što znači razumjeti?

“Razumjeti”:

1. (koga, što):

a. shvatiti, shvaćati smisao, značenje, sadržaj, bit čega; pojmiti, poimati, proniknuti, pronicati u smisao [razumjeti govornika; razumjeti izlaganje; razumjeti film]

b. moći pratiti s razumijevanjem, poimati čiji jezik, govor [razumjeti njemački]

2. shvatiti/shvaćati čije pobude, biti svjestan njihove opravdanosti

3. (se u što) poznavati što, vladati nekim znanjem, biti vješt u čemu

4. (se) a. shvaćati jedno drugo, uskladiti ili imati usklađene odnose s kim b. dobro se slagati u nazorima i sl.

Razumjeti znači ne osuđivati, razumjeti znači shvaćati smisao i vidjeti širu sliku, razumjeti znači biti svjesna tuđeg motiva i suosjećati s drugima, razumjeti znači poznavati sebe, razumjeti znači imati dobar odnos sa sobom i drugima.

U mjeri u kojoj razumijemo sebe, razumijemo i druge ljude oko nas.

Što više razumijemo sebe i svoja djela, to više razumijemo druge i njihove postupke.

Mudar čovjek u oluji Bogu se moli, ne za izbavljenje iz opasnosti, već za izbavljenje od straha. Oluja iznutra je ta koja ga ugrožava, a ne oluja izvana.
– Emerson

Ljudi se boje onoga što ne razumiju i tada su puni predrasuda, osuda i mržnje. Tako samo povećavaju oluju koja se događa iznutra.

Suprotno tome, kada ljudi pokušavaju razumjeti jedni druge, tada svjesno izabiru ljubav i tako odbacuju strah. Tada nema predrasuda, osude i mržnje, već suosjećanja, i tako oluja nestaje.

Ne dopusti da te ugrožava oluja koja se događa iznutra – ne dopusti predrasudama, osudama i mržnji da te udalje od same sebe i drugih ljudi. Svjesno odaberi razumijevanje i suosjećanje prema sebi i drugima. Tako ćeš odbaciti mržnju i strah, te ispuniti svoj um i svoje srce ljubavlju i mirom.

Zapamti:

Učinila si najbolje što si mogla u to vrijeme u određenoj situaciji sa svojom razinom svijesti, razumijevanjem i znanjem kojeg si tada imala.

Oni su učinili najbolje što su mogli u to vrijeme u određenoj situaciji sa svojom razinom svijesti, razumijevanjem i znanjem kojeg su tada imali.

Piši mi, koliko se prema sebi i drugima odnosiš s razumijevanjem?